Categories: Nieuws

Tim den Hartog

Delen

De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) vormt het wettelijk kader voor duurzaamheidsnormen binnen de Europese Unie. De Europese Commissie heeft RED II aangepast vanwege verouderde ambities, en op 12 september 2023 heeft het Europees Parlement RED III goedgekeurd. Deze nieuwe richtlijn heeft niet alleen gevolgen voor vergunningsprocessen, maar ook voor de verduurzaming, wat ook decentrale overheden raakt.

RED III: Veranderingen en Doelen

De EU stelt nu een bindende doelstelling van 42,5% van de totale energieconsumptie uit hernieuwbare energie tegen 2030. Daarnaast wordt het gebruik van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO’s) verder gestimuleerd. Lidstaten moeten kiezen tussen 29% van de energieconsumptie uit hernieuwbare energie halen tegen 2030, of een CO2-reductie van 14,5% realiseren. Deze doelen zijn bindend en vereisen actie van alle lidstaten.

Een belangrijk aspect van RED III is ook het versnellen van vergunningsprocessen, met name door het aanwijzen van hernieuwbare energie versnellingsgebieden (RAA’s). Deze gebieden zullen profiteren van snellere vergunningsprocessen, wat de implementatie van hernieuwbare energieprojecten zal versnellen.

Impact op Nederland

In Nederland moeten verschillende stappen worden genomen om RED III te implementeren. Nationale regelingen, zoals het Besluit energie vervoer en de Wet milieubeheer, moeten worden herzien. Ook moet Nederland stappen zetten richting het verhogen van het gebruik van RFNBO’s, zoals waterstof. Daarnaast moet Nederland zich richten op de verduurzaming van gebouwen, waarbij strengere eisen en subsidies nodig zijn. Het versnellen van vergunningsprocessen vereist een inventarisatie van RAA’s, die echter geen Natura 2000-gebieden mogen zijn.

Belang voor Decentrale Overheden

Decentrale overheden worden ook geraakt door RED III, vooral wat betreft vergunningsverlening en verduurzaming. Milieuvergunningen vallen vaak onder de bevoegdheid van decentrale overheden, en zij zullen ook betrokken zijn bij de verduurzaming van vervoer en gebouwen. Om het doel van 42,5% hernieuwbare energie te bereiken, is samenwerking tussen de Rijksoverheid en decentrale overheden essentieel.

Conclusie

RED III vertegenwoordigt een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor Europa, met bindende doelen en maatregelen die de weg wijzen naar klimaatneutraliteit. Voor Nederland betekent dit een herziening van nationale regelingen, een focus op het verhogen van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en het versnellen van vergunningsprocessen, waarbij ook decentrale overheden een cruciale rol spelen. Als er vragen zijn over deze ontwikkelingen, aarzel dan niet om bij Den Hartog aan te kloppen! Laten we samen werken aan een duurzamere toekomst, waarin iedereen steeds meer kan bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving.

Leave A Comment

Related Posts