Categories: Nieuws

Tim den Hartog

Delen

Den Hartog als partner in de transitie naar zero-emissie voor zware voertuigen

Den Hartog’s leidende rol in het duurzaamheidsvraagstuk in transport

In de ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie neemt Den Hartog een centrale plek in. Met zo’n 6% van de CO2-uitstoot in de Europese Unie, staat de transportsector voor de uitdaging om te voldoen aan de ambitieuze CO2-reductiedoelen van de EU. Als kennispartner biedt Den Hartog met Den Hartog Charging een allesomvattende oplossing van A tot Z op het gebied van laadplannen, installatie van laadinfrastructuur, energiemanagement en een laadnetwerk. Dit alles om bedrijven te ondersteunen in de energietransitie.

De EU’s aanpak en harde doelen voor zware voertuigen

In 2019 heeft de EU strikte CO2-normen ingesteld voor zware voertuigen, oorspronkelijk gericht op een reductie van 15% tegen 2025 en 30% tegen 2030. Maar met een dringend besef van de noodzaak, zijn deze doelen herzien in 2023 naar 45% reductie tegen 2030, 65% tegen 2035, en een indrukwekkende 90% tegen 2040.

De Green Deal en belangrijke overeenkomst

Deze veranderingen zijn een kernpunt in de EU’s Green Deal, die streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Op 18 januari 2024 bereikten onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement een voorlopige politieke overeenkomst, in lijn met de voorstellen van de EU. Deze overeenkomst geldt voor zware vrachtwagens boven de 7,5 ton en bussen, met toevoeging van vuilnis- en bouwvoertuigen vanaf 2035.

Wat betekent dit voor elektrische oplaadinfrastructuur en duurzame energie?

Deze strengere CO2-normen sturen een duidelijk signaal naar de sector over elektrische oplaadinfrastructuur en duurzame energie. Met een onvermijdelijke toename van elektrische vrachtwagens en de groeiende behoefte aan biobrandstoffen, biedt Den Hartog met Den Hartog Charging een alles-in-één oplossing om bedrijven te ondersteunen in deze energietransitie naar zero-emissie.

Toewijding van Den Hartog en samenwerking in de branche

Den Hartog begrijpt dat het behalen van deze doelen samenwerking vereist. Het bedrijf zet zich in om het oplaadnetwerk uit te breiden, geavanceerde technologieën te integreren en samen te werken met andere bedrijven om een soepele overgang naar elektrische vrachtwagens en duurzame energiedragers te waarborgen.

Uitdagingen en kansen voor Den Hartog

Terwijl Den Hartog optimistisch is over de toekomst, erkent het ook de uitdagingen. Het opschalen van infrastructuur, zorgen voor betrouwbare laadstations en het bevorderen van duurzame energiedragers zijn enkele obstakels. Maar Den Hartog ziet dit als een kans om te innoveren en leidend te zijn in een sector die cruciaal is voor duurzaam transport en energie.

Terwijl de transportsector transformeert, staat Den Hartog in de voorhoede, klaar om met de partners de weg te zoeken naar een duurzame toekomst voor zware voertuigen in Nederland.

Leave A Comment

Related Posts