Categories: Nieuws

Tim den Hartog

Delen

De Groene Weg

Nu we weer tegen het einde van het jaar komen, is het tijd om wat vooruit te kijken naar 2024. Duurzaamheid staat hoog op de agenda, en de Nederlandse overheid stimuleert ondernemerschap in de richting van een emissieloze toekomst. De recente bekendmakingen op Prinsjesdag 2023 onthulden een scala aan nieuwe en vernieuwde subsidieregelingen, waardoor deuren opengaan voor ondernemers die willen investeren in duurzame initiatieven in 2024. Hier deze kansen op een rijtje:

Duurzaam Investeren: MIA, EIA en Vamil

Ondernemers worden aangemoedigd om te investeren in groene technologieën via de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze regelingen zijn verlengd tot eind 2028, hoewel het EIA-belastingvoordeel in 2024 wordt verlaagd naar 40%. Het kabinet heeft het budget aanzienlijk verhoogd en er worden lijsten bijgehouden van investeringen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel.

Stimulering van Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Voor 2024 is er een toewijzing van 8 miljard euro voor het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze regeling ondersteunt diverse vormen van hernieuwbare energie en heeft als doel het verschil tussen duurzame en fossiele energiebronnen te verkleinen.

Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI)

VEKI richt zich op bewezen technologieën die CO2-uitstoot verminderen, maar waarvan de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. Het stelt ondernemers in staat om te investeren in energie-efficiëntie en recycling. Het budget voor deze regeling in 2024 is nog niet definitief vastgesteld.

Innovatieve Energieprojecten: TSE

Het programma Topsector energieprojecten (TSE) omvat DEI+ en MOOI, waarbij DEI+ bedoeld is voor pilots en demonstraties met een budget van 100 miljoen euro in 2024. MOOI richt zich op grootschalige ontwikkelingsprojecten in samenwerkingsverbanden.

Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI)

NIKI is gericht op grootschalige CO2-reducerende projecten met unieke technologieën die buiten bestaande regelingen vallen. Er is 242 miljoen euro beschikbaar voor veelbelovende innovaties die elders geen financiële steun vinden.

Investeringsubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Het budget voor ISDE wordt verhoogd met 1,38 miljard euro voor de komende jaren, vooral gericht op het verduurzamen van bedrijfspanden.

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

MIT, gericht op innovatie in verschillende sectoren inclusief duurzaamheid, is exclusief voor het mkb en stimuleert regionale samenwerkingen.

Nationaal Groeifonds

Dit fonds van 20 miljard euro financiert grootschalige innovatieve projecten, hoewel de aanvraagprocedure complex is en minder toegankelijk voor het mkb.

Subsidieregeling voor Schone Transport- en Bouwapparatuur

Voor elektrische vrachtwagens en schone bouwmachines wordt respectievelijk 27 miljoen en 6 miljoen euro gereserveerd voor 2024.

Just Transition Fund

Dit EU-fonds van 623 miljoen euro voor Nederland in 2021-2027 ondersteunt regio’s die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen bij de overgang naar een klimaatneutraal Europa.

Deze subsidiemogelijkheden bieden een weg naar elektrificatie voor uw onderneming als u wilt bijdragen aan groenere initiatieven. Als ondernemer is het essentieel om verschillende mogelijkheden te verkennen en te profiteren van de kansen die gegeven worden. Mocht u graag eens willen dat Den Hartog met u meekijkt hoe we de optimale oplossing kunnen implementeren voor uw bedrijf? Maak gerust een afspraak!

Leave A Comment

Related Posts